Csak tiszta forrásból. Honnan ered a Nanna Bio ásványvize vize?

 

Víznyerőhely elhelyezkedése: K-79/nysz:825/98 sz. kút.
 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi kezelésében tartozó, Hajdúság-Dél-Nyírség Természetvédelmi tájegység (itt virágzik a zergeboglár, mely jégkori maradványnak tekinthető növényünk), közép-keleti, az Erdélyi-Szigethegység nyúlványaihoz közel. Földrajzilag közelebb meghatározva Dél-Nyírség (Ligetalja), Hajdúsámson település dél-nyugati részén található.
A vízkivételi hely távol minden nagyüzemi állattartó teleptől, más nagyüzemi tevékenységtől, ami hatást gyakorolna a talajba leszivárgó esővíznek.
A közeli vízgyűjtő elvezető árkok állapota gondozott azokban pangó víz nincs.
A környék felszínét az Ős-Sajó és az Ős-Hernád alakította ki. Mélységi vizek bázisát elsősorban a pleisztocén homokos szintjei alkotják, jelen esetben ez három részre tagolható:    

Felső-pleisztocén 40 m-ig
Középső-pleisztocén 130 m-ig,
           
Alsó pleisztocén 130-250 m között, ide tartozik a Főnix természetes víznyerő hely is.
Homok, homokos agyagrétegek váltogatják egymást.
A térség egyszerűsített hidrogeológiai modellje alapján a kút által határolt pleisztocén összletben az egyes homokszintek horizontálisan nagy kiterjedésűek a keletkező depresszió szempontjából végtelennek tekinthetők.
A vízbázisunk állandó minősége biztosít.
Nanna: Főnix 11.000 éves, Magyarország első bio minősített természetes ásványvize.

Icon